Vi ste ovde: PočetakO CISiD-u

O Centru za istorijske studije i dijalog (CISiD), Novi Sad

petak, 28. avgust 2015.

Udruženje građana Centar za istorijske studije i dijalog (CISiD), sa sedištem u Novom Sadu, osnovano je 15. februara 2015. godine. Udruženje se bavi društvenim aktivizmom i proučavanjem problematike međunacionalnih odnosa na Balkanu, promovisanjem inkluzivnog modela javnih komemoracija i nastave istorije. CISiD nastoji da u javnom prostoru učini vidljivim različite istorijske događaje i ličnosti, pripadnike manjinskih zajednica, koji su ostvarili određene istorijske zasluge za svoje lokalne sredine, dali doprinos razvoju skladnih međuetničkih odnosa ili na bilo koji način zaslužili da im država Srbija oda priznanje. Uz punu svest da su kroz istoriju međuetnički odnosi bili ispunjeni različitim konfliktima, nastojimo da, uz dobro poznate i često previše naglašavane primere konfrontacije, ukažemo na suprotne sadržaje. Isticanjem primera međuetničkih solidarnosti sugerišemo da u javna obeležavanja istorijskih događaja i ličnosti treba uvrstiti i istoriju nacionalnih manjina. Ona jeste integralni deo istorije Srbije i kao takva treba da bude prepoznata. Time bi se postigla šira društvena integracija savremenih manjinskih zajednica, pri čemu je potrebno da se nedvosmisleno prizna i da odnos države kroz istoriju prema manjinama nije bio lišen nepravdi i diskriminatorske politike. Važano je i razvijanje svesti o tome da tokovi istorija većinskog i manjinskih naroda nisu paralalni, već da se ukrštaju, kao i da ta ukrštanja nisu uvek konfliktna.

Koncept nacionalne istorije trebalo bi shvatiti kao istoriju države, a ne kao etničku istoriju. To ni na koji način ne isključuje ni potrebu ni pravo da se prepoznaju i očuvaju posebnosti do kojih svi kolektivni identiteti veoma drže. Međutim, teme koje su od značaja za pojedine etničke zajednice ne bi trebalo da budu predstavljene kao “paralelni tokovi”, već kao istorija koja uključuje složene interakcije, kako one traumatične, tako i pozitivne primere. Uključivanje i u nastavu istorije sadržaja iz domena nekonfliktne interakcije pripadnika različitih etničkih grupa u  najvećoj meri bi doprinelo relaksaciji međuetničkih odnosa. Oni se sada gotovo isključivo predstavljaju kroz prizmu nasilja i konflikata različitog intenziteta, a to ipak ne odgovara stvarnoj istoriji. U različitim fazama realizacije, projekat su podržali Centar za promociju nauke i Fondacija za otvoreno društvo u Srbiji.

Glasilo udruženja CISiD je web-portal Internet bilten. Članovi udruženja su uglavnom profesionalni istoričari iz Novog Sada i Beograda. Neki od članova udruženja su Dr Danilo Šarenac, Dr Srđan Milošević, Dr Aleksandar R. Miletić, Dr Vladan Jovanović, Dr Momir Samardžić i Dr Petar Dragišić.

 

 

Dr Srđan Milošević, predsednik CISiD-a

 

Dr Srđan Milošević je istoričar, diplomirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Bavi se istorijom Jugoslavije. Usavršavao se na studijskim boravcima u Lajpcigu i Jeni. Sarađivao je na više međunarodnih naučnih projekata. Autor je knjige Istorija pred sudom: interpretacija prošlosti i pravni aspekti u rehabilitaciji kneza Pavla Karađorđevića, Fabrika knjiga, Beograd 2013.

 

 

 

 

 

Dr Marija Branković, zamenica predsednika CISiD-a 

 

Dr Marija Branković je doktorirala 2016. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu u oblasti socijalne psihologije. Bavi se istraživanjem socijalnih identiteta, stavova i persuazije, kao i bazičnih motiva u intergrupnim odnosima. Zaposlena je na odeljenju za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu. Učestvovala je u nizu međunarodnih istraživačkih projekata i usavršavala se na Univerzitetima u Lejdenu, Ulmu, Utrehtu i Levenu. Članica je Međunarodnog društva za političku psihologiju i Evropske asocijacije za socijalnu psihologiju. Dobitnica je nagrade za najbolji master rad iz oblasti psihologije Katarina Marić (2010), stipendije Fondacije Borislav Lorenc (2015), kao i stipendije Evropske asocijacije za socijalnu psihologiju (2016). Njen istraživački profil dostupan je na Researchgate-u.

 

 

 

 

Dr Aleksandar R. Miletić, izvršni direktor CISiD-a

 

Dr Aleksandar R. Miletić je istoričar. Rođen je u Beogradu, diplomirao na Beogradskom Univerzitetu, završio master-studije na CEU Budimpešta, a doktorat na EUI Firenca. Bavi se istorijom Jugoslavije i jugoistočne i istočne srednje Evrope. Autor je monografije Journey under Surveillance. The Overseas Emigration Policy of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in Global Context, 1918-1928, Berlin-Beč: Lit Verlag, 2012. Boravio je na post-diplomskim studijama u Jeni i sarađivao na brojnim međunarodnim projektima.

Literatura

Izvori

Polemike

Interaktivna mapa sećanja

 

interaktivna_mapa_secanja

Literatura

REDAKCIJA

Dr Aleksandar R. Miletić, glavni i odgovorni urednik

Dr Srđan Milošević, zamenik glavnog i odgovornog urednika

Kontakt: aleksandar.miletic@internetbilten.com