Vi ste ovde: PočetakSaopštenjaOsnivanje Centra za istorijske studije i dijalog

Osnivanje Centra za istorijske studije i dijalog

sreda, 04. novembar 2015.

Udruženje građana Centar za istorijske studije i dijalog (CISiD), sa sedištem u Novom Sadu, osnovano je 15. februara 2015. Kod APR-a udruženje je registrovano 6. marta 2015. Udruženje se bavi društvenim aktivizmom i proučavanjem problematike međunacionalnih odnosa na Balkanu. Trenutni projekat udruženja koji je posvećen promovisanju inkluzivnog modela javnih komemoracija i nastave istorije dobio je podršku vojvođanskog Sekretarijata za nauku, prosvetu i tehnološki razvoj, Centra za promociju nauke i Fondacije Otvoreno društvo Srbija. Glasilo udruženja CISiD je web-portal Internet bilten. Članovi udruženja su uglavnom profesionalni istoričari iz Novog Sada i Beograda. Najistaknutiji članovi udruženja su Dr Danilo Šarenac, Ma Srđan Milošević, Dr Aleksandar R. Miletić, Dr Vladan Jovanović, Dr Momir Samardžić i Dr Petar Dragišić.

Literatura

Izvori

Polemike

Interaktivna mapa sećanja

 

interaktivna_mapa_secanja

Literatura

REDAKCIJA

Dr Aleksandar R. Miletić, glavni i odgovorni urednik

Dr Srđan Milošević, zamenik glavnog i odgovornog urednika

Kontakt: aleksandar.miletic@internetbilten.com